Leje – Domicil 12.000 m2
Center Boulevard,
2300 København S

Design dit eget kontordomicil

I erhvervskvarteret Bella Business har danske og internationale virksomheder nu en unik mulighed for at etablere sig i en ny, bæredygtig flerbrugerejendom/domicil i et livligt, internationalt smørhul af erhverv og boliger med tæt tilknytning til hjertet af København.

Placeret i forlængelse af en ny international kongreshal og med direkte udsigt til golfbanerne i området er der mulighed for at etablere sig i kontorlokaler fra ca. 650 m2 – alt efter behov. Ejendommen rummer i alt 11.200 m2.

Ankomst
Ejendommens markante placering i overgangen mellem golfbanen og Bellakvarter kobler det rekreative åbne landskab med byens puls og skaber en unik placering for ejendommen. Facaden tænkes udført i materialer i gyldne og varme nuancer, der understreger bygningens bæredygtige profil og samspillet med de grønne arealer.

Hovedankomsten sker fra Nordvestpladsen. Her mødes man af den åbne stueetage, der indeholder kantine og mødecenter, som er fælles for hele huset. Nærmest Nordvestpladsen er husets lobby og fælles reception placeret. Mødecenteret er indrettet med mødelokaler af varierende størrelser og med mobile vægge mellem nogle af lokalerne, så der er god plads til både det lille og det store møde.

Kontorområder
Fra første sal og opefter er huset indrettet som kontoretager med stort fokus på det gode arbejdsmiljø og stor fleksibilitet i forhold til udlejningsscenarier og den enkelte lejers ønsker til indretningen. Hver etage kan lejes af en enkelt lejer eller deles i mindre lejemål. Alle lejere har egen indgang fra de centralt placerede elevatorer og alle lejemål kan indrettes med loungeområde, te-køkken og mødelokaler.

Tagterrasse
Bygningens grønne ’’tag-loop’’ tilbyder, som supplement til stueetagens mere offentlige mødecenter, et rekreativt åndehul, hvor medarbejdere kan benytte de rekreative terrasser og mødefaciliteter. Samtidig tilføres bygningen et dynamisk udtryk, der åbner sig mod Bellakvarter og golfbanen.

Arkitektur og visualiseringer: C. F. Møller Arkitekter

Info

Type: Eget brug – Leje
Etageareal: 11.200 m2
Nettoleje p.a: 1.500 kr./m2
Drift p.a: 450 kr./m2

 

Kontakt
Brian Tretow-Loof
+45 40 20 78 70
brian.loof@newsec.dk

Lars Westall
+45 26 14 33 81
lars.westall@newsec.dk

 

Download prospekt